Priser 

De mest almindelige behandlinger er prisfastsat i overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringens forhandlingsudvalg og således ens hos alle tandlæger i hele landet. 

Øvrige ydelser, de såkaldte frie ydelser kan variere i pris. Vore priser på et udvalg af disse ligger inden for følgende rammer. Den nøjagtige pris afhænger bl. a. af sværhedsgrad, størrelse og forventet tidsforbrug, men kan aftales inden behandlingen indledes. 

Ved uafbrudt medlemsskab af Danmark, gruppe 1 eller 2, i 5 år ydes der ekstra tilskud til kroner og broer pr led.


Vi sørger for, hvis du ønsker det, at du får refusion fra "Danmark" overført direkte til din konto – uden nogen ulejlighed for dig.

Du kan altid betale med Dankort, med indbetalingskort til pengeinstitut/ posthus eller via homebanking. Ved større beløb kan vi aftale en afdragsordning.

Prisliste